Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.