Motywy żeglarskie są obecne w sztuce i kulturze niemal wszystkich epok i narodów. Urokom żeglowania nie oparł się też i film. Wielu twórców filmowych, nie tylko żeglarzy, tematowi temu poświęciło swoje zainteresowanie i talenty.

Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski,W Polsce, kraju szczycącym się wielkimi tradycjami morskimi, nikt dotąd nie podjął próby zbilansowania dorobku w tej dziedzinie, choć jest on niemały. Lukę tę pragną wypełnić organizatorzy I Krajowego Przeglądu Filmów Żeglarskich KATOWICE’ 82:

 • Komisja Kultury Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach.

Organizatorom, obok zewidencjonowania istniejących filmów o tematyce żeglarskiej, przyświecały również inne cele, a przede wszystkim:

 • spopularyzowanie wśród szerokich rzesz żeglarzy i sympatyków żeglarstwa filmów o tematyce żeglarskiej,
 • zachęcenie działaczy żeglarskich do szerszego wykorzystywania filmu w działalności szkoleniowej i klubowej,
 • zainspirowanie twórców filmowych do częstszego podejmowania tematyki żeglarskiej,
 • rozważenie potrzeby zorganizowania w jednym miejscu filmoteki żeglarskiej.

Przytoczono wyżej obszerny fragment wstępu z “Programu I Krajowego Przeglądu Filmów Żeglarskich”,  bo oddaje on najlepiej sens i cele tej imprezy.

Kopia I Krajowy Przegląd Filmów Żeglarskich - ProgramI Przegląd odbył się w dniach 9-10 października 1982 r., w ówczesnym Ośrodku Postępu Technicznego. W trakcie Przeglądu zaprezentowano 27 filmów, w większości wyprodukowanych przez twórców profesjonalnych, związanych z telewizją. Nieliczne były filmy amatorskie: zaledwie dwa (!) – były to wspomnienia z rejsów kręcone amatorską kamerą.

Filmy oceniało, a następnie przyznawało nagrody regulaminowe oraz specjalne, Jury w składzie:

 • Michał Dąbrowski         – Przewodniczący – Ośrodek Telewizji Gdańsk,
 • Waldemar Bocheński    – Sekretarz – Ośrodek Postępu Technicznego,
 • Franciszek Bógdoł        – Członek – Katowicki OZŻ,
 • Irena Pietrusiewicz       – Członek – “Żagle i Jachting Motorowy”,
 • Andrzej Soroczyński     – Członek – Komisja Kultury PZŻ,

W kategorii filmów profesjonalnych rozdział nagród był następujący:

 • Grand Prix:  – “Gorycz Zwycięstwa” – Andrzeja Radomińskiego,
 • I Nagroda:   – “Komendanci DARU POMORZA” – Marka Kańskiego,
 • II Nagroda   – “Jaś i Małgosia” – Krzysztofa Baranowskiego,
 • III Nagroda  – “Gramatyka Morza” – Mieczysława Adamka,

Nagrodę Wojewódzkiej Federacji Sportu dla najlepszego filmu o tematyce sportowej przyznano filmowi “Szybciej od Wiatru”, wyprodukowanemu przez Wytwórnię Filmów Sportowych i Turystycznych “Sportfilm” w Warszawie.

Nagrodę miesięcznika “Żagle i Jachting Motorowy” dla najlepszego filmu o tematyce turystycznej otrzymał film “Błękitna Wstęga Szwecji” Jerzego Łuczaka z Telewizji Katowice.