Powodzenie Przeglądów oraz szeroki oddźwięk, jaki znalazły one tak w środowisku filmowców, jak i wśród żeglarzy i sympatyków żeglarstwa, a także w środkach masowego przekazu, skłonił organizatorów do poszerzenia formuły i zmiany nazwy imprezy.

III Festiwal Filmów Żeglarskich - Informator

W roku 1986 zorganizowano ją pod nazwą: III Festiwal Filmów Żeglarskich “Yachtfilm’86”, a do konkursu dopuszczono także filmy zagraniczne. Umiędzynarodowienie Festiwalu wiązało się z obawami, że polscy żeglarze-filmowcy “wystrzelali” się nieco (dotychczas regulamin nie ograniczał dopuszczenia filmu do konkursu datą jego produkcji), co może spowodować brak filmów dla zapełnienia czasu projekcji. Obawy – jak się okazało – były słuszne.

O ile na pierwszy Przegląd zgłoszono 27 filmów, na drugi 32, to na III Festiwal zgłoszeń filmów polskich było zaledwie 15. Na skutek pewnych nieporozumień w PZŻ, informacje o Festiwalu (przetłumaczone na język angielski) nie dotarły w odpowiednim czasie do związków żeglarskich i środowisk filmowych za granicą, co spowodowało, że do konkursu zgłoszono tylko 2 filmy (oba z Republiki Federalnej Niemiec). Dzięki pomocy kolegów z Komisji Kultury PZŻ (Jurka Fijki i Leszka Nowickiego) udało się wypożyczyć kilkanaście filmów żeglarskich ze zbiorów ambasad niektórych krajów. Filmy te, nie zgłoszone oficjalnie, nie spełniające zatem warunków regulaminowych, brały udział w Festiwalu poza konkursem. Organizatorzy postanowili jednak, chcąc pozyskać sobie odpowiednie środowiska na przyszłość, że filmy te mogą pretendować do nagród specjalnych. Ostatecznie więc w Festiwalu zaprezentowano 30 filmów, w tym 15 zagranicznych: z Austrii, Danii, Holandii, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Spośród 17 filmów oficjalnie zgłoszonych, 5 to filmy amatorskie (wyłącznie polskie).

Filmy oceniało Jury w składzie:

 • Włodzimierz Głowacki      – Przewodniczący – Polski Związek Żeglarski
 • Ilona Miler                       – Sekretarz – Ośrodek Postępu Technicznego
 • Andrzej Androchowicz    – Członek – Ośrodek Telewizyjny w Szczecinie
 • Franciszek Bógdoł           – Członek – Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski
 • Jerzy Fijka                       – Członek – Komisja Kultury PZŻ, Redakcja “Żagli”
 • Eugeniusz Koczorowski    – Członek – Zarząd Główny Ligi Morskiej
 • Bogdan Sienkiewicz         – redaktor z TV Gdańsk, ze względu na stan zdrowia nie mógł niestety wziąć udziału w imprezie.

Jury - III Festiwal Filmów Żeglarskich “Yachtfilm’86

Jury jednomyślnie postanowiło nie przyznać Grand Prix Festiwalu motywując to nie najwyższym poziomem filmów spełniających warunki regulaminowe, zwłaszcza w konfrontacji z filmami zagranicznymi, wypożyczonymi z ambasad. Tym zaś, o czym mówiono wyżej, nagród regulaminowych przyznać nie można było. Rozdział pozostałych nagród regulaminowych był następujący:

W kategorii filmów amatorskich:

 • I Nagroda    – “Patent” – Wiesław Gawryś (Pl),
 • II Nagroda    – “SMUGA CIENIA na Mazurskim Szlaku” – Henryk Urbańczyk (Pl),
 • III Nagroda    – “Przygoda Kaczorów” – Marek Stryjecki (Pl),

W kategorii filmów profesjonalnych:

 • I Nagroda    – “Schneller Segeln mit Fahrtenyachten” – Wideosail GmbH (D),
 • II nagroda    – “Etap Ostatni” – Michał Dąbrowski (Pl),
 • III nagroda    – “Spinaker” – Andrzej Soroczyński (Pl),

Ponadto Jury przyznało następujące nagrody specjalne:
Redakcji Miesięcznika “Żagle”, za najlepszy film turystyczny:

 • “Na Spotkanie „Karolinki” ” – Jerzy Łuczak (Pl),

Ligi Morskiej, za walory propagujące wartości żeglarskie i marynistyczne:

 •  “OP SAIL’76” – (USA),

Załogi KWK “Janina” w Libiążu, za walory muzyczne i artystyczne:

 • “A Wiatr na Wantach Melodie Gra” – Andrzej Radomiński (Pl),

Zarządu Głównego AZS, za obraz żeglarskiej radości:

 • “Regaty 18-stopowców” – (Australia),

Woj. Federacji Sportu, za przedstawienie jednego z wielkich regatowców świata:

 • “Salleds” – Jorgen Ekberg (Dm),

Katowickiego Gwarectwa Węglowego, za ukazanie procesu narodzin statku i jego “duszy”:

 • “Footage – 1097” – Pierre Pevrault (Can),

Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, za szczególne walory szkoleniowe:

 • “This is Sailing – First Essential Skills” – Joachim Schult (GB),

Ministra-Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej, za ukazanie atmosfery i ducha regat żeglarskich:

 • “Jachting” – Haqttum Hoving (Nl),

Ministra Górnictwa i Energetyki, za walory turystyczno-rekreacyjne:

 • “Scholle Satt im Kattegat” – Jurgen A. Schultz (D),

Zarządu Głównego LOK, za spojrzenie w dzieje okrętu:

 • “Historia Galeonu WAZA” – Andres Wahlgren (S).

Swoją nagrodę, drogą losowania na specjalnych kuponach, przyznała także publiczność festiwalowa, licząca około 800-set osób. Nagrodę tę otrzymał film:

 • “Koniec Sezonu – Żagle w Dół” – Jerzy Woźniak (Pl).

W przestronnym holu Auli Ośrodka Postępu Technicznego, Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski zorganizował wystawę pod hasłem “40 lat Śląskiego Żeglarstwa w Wyzwolonej Ojczyźnie”, na której zaprezentowało się szereg klubów naszego Okręgu, przedstawiając swój bogaty dorobek. Zarząd Okręgu Ligi Morskiej zorganizował wystawę marynistyczną, na której m.in. prezentowano obrazy komandora Eugeniusza Koczorowskiego. Ponadto, jak zwykle, swoje stoiska zorganizował sklep żeglarski “Hobby” z Czeladzi, “Dom Książki” z Katowic i “Interster Yachting” z Tomaszowa Mazowieckiego, a także “Nautykwariat” z Gdańska, Morskie Biuro Usług Handlowo-Reklamowych “Horn” z Łodzi i Zarząd Działalności Gospodarczej “Aqua” Ligi Morskiej w Katowicach. Niewielu niestety chętnych wzięło udział w “Kiermaszu Książki, Staroci i Pamiątek Żeglarskich”, który z założenia miał być spotkaniem hobbistów żeglarskich. Jak zwykle, po pierwszym dniu Festiwalu zorganizowano dla uczestników wieczornicę żeglarską. W sumie w Festiwalu udział wzięło około 800 osób.

Sponsorami Festiwalu (obok fundatorów nagród specjalnych) w tym roku byli:

 • Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Wojewódzka Federacja Sportu w Katowicach,
 • Zarząd Okręgu Ligi Morskiej w Katowicach,
 • Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski oraz
 • Sklep żeglarski “Hobby” w Czeladzi.