V Festiwal Filmów Żeglarskich - InformatorV Festiwal Filmów Żeglarskich “Yachtfilm’90” (mały jubileusz!) odbył się w dniach 27-28 października 1990 r., tym razem w małej sali projekcyjnej OPT (filmy na taśmie filmowej) i w Sali nr II (filmy w technice video). Aula, dotychczasowe miejsce Festiwali, była niestety w remoncie. Atmosferę w której Festiwal organizowano, oddaje w pewnym stopniu następujący fragment wstępu do Informatora Festiwalu:

“Sytuacja gospodarcza kraju nie sprzyja organizacji festiwali. Dlatego też długo ważyła się decyzja co do organizacji kolejnego Festiwalu Filmów Żeglarskich.
Przeważył następujący argument: lenistwa nie należy usprawiedliwiać warunkami obiektywnymi. Impreza znalazła możnych przyjaciół (vide Sponsor i fundatorzy nagród specjalnych), dzięki którym rozwiano trudności finansowe.”

Istotnie. Festiwal mógł się odbyć dzięki środkom uzyskanym od firmy UNIVERSAL, której prezesem był Dariusz Przywieczerski, żeglarz, były wiceprezes PZŻ, w 1977 r. delegat na Sejmik PZŻ z naszego Okręgu. Fundatorów nagród poznamy przy werdykcie Jury, które tym razem działało w składzie:

 • Jerzy Woźniak               – Przewodniczący – Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi,
 • Ilona Miler                      – Sekretarz – Ośrodek Postępu Technicznego,
 • Ryszard Pośpieszyński  – Członek – Polski Związek Żeglarski,
 • Andrzej Androchowicz   – Członek – Telewizja Szczecin, Wrocław
 • Eugeniusz Przybyła       – Członek – Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski
 • Michał Dąbrowski           – Członek – Telewizja Gdańsk.

Jury oceniało 34 filmy zgłoszone do projekcji konkursowej (tym razem wyłącznie polskie) i w następujący sposób rozdzieliło nagrody festiwalowe:

 • Grand Prix   – “Sztorm” – Krzysztof Baranowski
 • I Nagroda    – “Na Operacji Żagiel” – Bohdan Sienkiewicz
 • II Nagroda   – “Żeglarz II” – Waldemar Heflich
 • III Nagroda  – “Marynarze z Pruszkowa” – Michał Bukojemski

Ponadto:

 • Nagrodę Specjalną Wojewody Katowickiego przyznano Stanisławowi Plewie za zdjęcia do filmu “Dar Młodzieży – Regaty Falmouth-Lizbona”,
 • Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Katowic przyznano Waldemarowi Heflichowi za film “Bałtycka Rodzina”,
 • Nagrodę Specjalną Redakcji Sportowej Telewizji Polskiej w Warszawie przyznano Mieczysławowi Dobrowolskiemu i Krzysztofowi Kalukinowi za zestaw filmów   dydaktycznych: “Sztuka wiązania lin” i “Roboty linowe”,
 • Nagrodę Specjalną Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego przyznano Stanisławowi Fiuk-Cisowskiemu i Stanisławowi Plewie za film “Kiedy szliśmy przez Pacyfik”,
 • Nagrodę Specjalną Prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu w Katowicach przyznano Mieczysławowi Dobrowolskiemu i Krzysztofowi Kalukinowi za film “Trym optymista”,
 • Nagrodę Specjalną miesięcznika “Żagle” przyznano Mieczysławowi Adamkowi za film “Rejs do Inari”,
 • Nagrodę Specjalną Przedsiębiorstwa “Universal” SA. przyznano Mieczysławowi Dobrowolskiemu i Krzysztofowi Kalukinowi za film “Człowiek za burtą” – część II.
 • Nagrodę Specjalną Sklepu Żeglarskiego “Hobby” w Czeladzi przyznano Markowi Kańskiemu za film “Henryk Jaskuła – Hen”
 • Nagrodę Specjalną Katowickiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przyznano Jerzemu Łuczakowi za film “Jesienny Rejs”.

Jak zwykle Festiwalowi towarzyszyły stoiska “Intersteru” i “Domu Książki”, a także sklepu żeglarskiego “Hobby” w Czeladzi. Ponadto zorganizowano wystawę trofeów żeglarskich zdobytych przez żeglarzy naszego Okręgu w ostatnich latach i – również w restauracji “U Edisona” – tradycyjną już wieczornicę żeglarską.

Niestety był to ostatni Festiwal Filmów Żeglarskich w Katowicach. Przekształcenie Ośrodka Postępu Technicznego w Międzynarodowe Targi Katowickie oraz zmiany kadrowe w KOZŻ, a także skomplikowana sytuacja ekonomiczna kraju, spowodowały zaniechanie organizacji kolejnej imprezy.

Festiwal odrodził się sześć lat później, w …. Łodzi. Na prośbę Jerzego Woźniaka, laureata, a następnie jurora katowickich festiwali, ówczesnego prorektora Wyższej Szkoły Filmowej i redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Łodzi, autor niniejszego opracowania -pomysłodawca i organizator Festiwalu – przekazał prawa i tytuł Festiwalu Łódzkiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu, który wraz z Miejskim Domem Kultury zorganizował dwa kolejne Festiwale Filmów Żeglarskich: VI w 1996 i VII w 1997 r. (VIII Festiwal, który miał się odbyć w listopadzie 1998 r., a następnie w grudniu 1999 r., odwoływano ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych filmów).