Projekcje filmów będą się odbywały w Kinie Luna w Warszawie.

Kino LUNA
ul. Marszałkowska 28
00-576 Warszawa

Kasa
tel.: 22 621 78 28
kasa@kinoluna.pl

Sprzedaż biletów tylko w kasie Kina Luna oraz przez stronę internetową www.kinoluna.pl. Kino nie prowadzi rezerwacji biletów. Prosimy o przemyślany zakup. Nie ma możliwości wymiany ani zwrotu biletów. Zwroty biletów będą możliwe jedynie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

Bilety są sprzedawane na poszczególne bloki filmowe.

Blok 1 – 30 zł
Blok 2 – 30 zł
Blok 3 – 40 zł

Miejsca w Kinie Luna podczas festiwalu są numerowane. Kino zapewnia bezpłatną szatnię na okrycia zewnętrzne.

Link do zakupu biletów:

https://www.kinoluna.pl/wydarzenia/2021-11/10-festiwal-filmow-zeglarskich-best-jachtfilm

W procesie rezerwacji biletów kino wprowadziło „bilet dla osób zaszczepionych na Covid”.
Wynika to z tego, że wg aktualnych rozporządzeń na sali kinowej może być zapełnionych max 50 % miejsc siedzących – taką ilość osób można wpuścić na salę kinową bez żadnych restrykcji / ograniczeń /sprawdzania zaświadczeń covidowych. Stąd prośba aby osoby zaszczepione, zdecydowane kupić bilet, wybrały właśnie taką opcję biletu.
Po wyczerpaniu limitu 50% miejsc, bilety będą mogły być sprzedawane tylko osobom z deklaracją o szczepieniu.

COVID — Jak dostosowujemy się do warunków covidowych:

Dostosowujemy się do wymagań stawianych kinom.
— preferowaną formą sprzedaży jest sprzedaż biletu online;
— warunek zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
— udostępnienia przez kino widzom że nie więcej niż 75% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z aktualnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych;
— zaleca się zachowanie odstępu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
— widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
— widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
— osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Bilety na JachtFilm upoważniają do bezpłatnego wejścia na  koncert zespołu Stara Kuźnia w Tawernie Korsarz w sobotę 11 grudnia. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc siedzących pod numerem tel. +22 877 78 88, lub 666 204 098. Szczegóły: https://www.tawernakorsarz.pl/. Organizator festiwalu Jachtfilm nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany programu wydarzeń w Tawernie.