Projekcje filmów będą się odbywały w Kinie Kosmos, które jest partnerem wydarzenia.

Kino Kosmos | ul. Sokolska 66 | 40-087 Katowice
tel. 32 258 05 08  kasa@kosmos.katowice.pl

Sprzedaż biletów tylko w kasie kina oraz przez stronę internetową.  Kino nie prowadzi rezerwacji biletów. Prosimy o przemyślany zakup. Nie ma możliwości wymiany ani zwrotu biletów. Zwroty biletów będą możliwe jedynie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

Sobota – 35 zł
Niedziela – 35 zł

Miejsca w Kinie Kosmos podczas festiwalu są numerowane.

Link do zakupu biletów

W procesie rezerwacji biletów kino wprowadziło „bilet dla osób zaszczepionych na Covid”.
Wynika to z tego, że wg aktualnych rozporządzeń na sali kinowej może być zapełnionych max 30 % miejsc siedzących – taką ilość osób można wpuścić na salę kinową bez żadnych restrykcji / ograniczeń /sprawdzania zaświadczeń covidowych. Stąd prośba aby osoby zaszczepione, zdecydowane kupić bilet, wybrały właśnie taką opcję biletu.
Po wyczerpaniu tego limitu miejsc, bilety będą mogły być sprzedawane tylko osobom z deklaracją o szczepieniu.

COVID — Jak dostosowujemy się do warunków covidowych:

Dostosowujemy się do wymagań stawianych kinom.
— preferowaną formą sprzedaży jest sprzedaż biletu online;
— warunek zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
— udostępnienia przez kino widzom że nie więcej niż 75% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z aktualnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych;
— zaleca się zachowanie odstępu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
— widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
— widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
— osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.