Podsumowanie festiwalu

Nagrodę Jury otrzymał film „Promyk” Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz. Historia niewidomej dziewczyny, która przystępuje do egzaminu na sternika morskiego. Jury doceniło nie tylko pomysł na historię pokazaną w filmie, ale też umiejętność budowania dramaturgii opowieści zawartej w krótkiej filmowej formie.