Tytuł oryginalny: Karol Olgierd Borchardt – Kapitan własnej duszy

Reżyseria: Michał Dąbrowski

Kraj/rok: Polska/ 1974-2011

Język: polski

Czas trwania: 48 minut

Dokument o Kapitanie rozpoczyna się rozmowami i opowieściami o „początkach wszystkiego” nagrywanymi w domu K. O. Borchardta. Jego realizacja trwała z różnych przyczyn aż do 2012 roku. Dopiero w ostatnich latach, dzięki wsparciu Akademii Morskiej, została wznowiona praca nad filmem. Film poświęcony został zmarłemu w 2009 roku Krzysztofowi Kalukinowi, reżyserowi, operatorowi, który razem z Michałem Dąbrowskim go realizował.

Jest to film o życiu pisarza marynisty, które zaczęło się w Moskwie, potem Paryż i Wilno, gdzie się wychowywał pod opieką matki. Jest to także historia powstania Polskiej Szkoły Morskiej w Tczewie, kształcącej oficerów nieistniejącej jeszcze polskiej floty handlowej. Borchardt opowiada jak z powodów zdrowotnych nie dostał się za pierwszym razem do szkoły w Tczewie, i dopiero rok później, za osobistym wstawiennictwem Generała Mariusza Zaruskiego został do niej przyjęty. Jest to także film o historii portu w Gdyni, o marzeniach o morskiej potędze kraju, o Borchardtcie jako wykładowcy astronawigacji w szkole morskiej.

Snują się w filmie żarty i opowieści Kapitana o początkach „Polski na morzu”. O generale Zaruskim, o trwającej dość krótko w życiu Borchardta przygodzie z żaglowcem Dar Pomorza, o problemach z mieszkaniem i zakazem pływania jaki otrzymał po powrocie do Polski w 1949 roku. Poznajemy kobiety które kochał, słyszymy opowieści o relacjach między Borchardtem a komendantem Daru Pomorza Kpt. Jurkiewiczu.

Największy jednak ślad w duszy i głowie młodego oficera marynarki wywarła osobowość kapitana Mamerta Stankiewicza i fascynacja jego osobą sięgająca jeszcze lat 20. i historii szkolnego barku Lwów. Transatlantyckie rejsy pod dowództwem „Znaczy kapitana” na M/s Piłsudski, i późniejsze zatonięcie statku na początku wojny zostawiły największy ślad w świadomości Borchardta. Na grobie poległego wraz ze swoim statkiem Kapitana Stankiewicza w Hartpool, K. O. Borchardt obiecuje, że napisze o nim książkę.

W materiale zostało wykorzystanych bardzo dużo unikalnych starych fotografii i ujęć filmowych. Autora „Znaczy kapitana”, „Szamana morskiego”, czy „Kolebki nawigatorów” wspominają m.in. Kpt. Daniel Duda, kpt. Tadeusz Olechnowicz czy pisarz kapitan Tomasz Sobieszczański – Lobo.